உ சிவமயம் அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்டேஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய
   
  அருள்மிகு கதிர்வேலாயுத சுவாமி ஆலயம்
  அலங்கரத்திருவிழா(2008)
 

அருள்மிகுகதிர்வேலாயுதசுவாமிஆலயம்சென்மார்க்கிறேத்தன்                அலங்காரத்திருவிழா   விஞ்ஞாபனம் 
16.05.20வெள்ளிக்கிழமைமாலை ஆலயமுன்றலில் சென்மார்க்கிறேத்தன்நகரஅலுவலர் திரு.பௌல் குரோசா அவர்கள் 
சுவிஸ்கொடியையும்,  பிரதிஸ்டபிரதமகுருபக்தபாரத்ன
சிவாச்சாரியதிலகம் பாலசோதிடர்சிவாவா.சிறிதரக்குருக்கள் அவர்கள்  சைவத்தின் கொடியாகிய  நந்திக்கொடியையும், மேலும் றைந்தாளர் பத்திரிகையாளர் திருமதி மொனிக்கா அவர்கள் சென்மார்க்கிறேத்தன் நகரக் கொடியையும்  ஏற்றி வைக்க, ஆலய பிரதமகுரு-ஞானவித்தகர் ப்ரம்மா பா.ஜோதிநாத ஐயர்
அவர்களின் முருகப்பெருமானுக்குத் தீபாராதனையுடன் அலங்காரத்திருவிழாவின் முதல் நாள் பூசைகள் ஆரம்பமாயின.  

 


நகரசபைஅதிபர் திரு.பௌல் கெரோசா(Gemaindepräsident Hr.Paul Gerosa)
ஆலயநிர்வகத்தலைவர் திரு.வே.கணேஸ்குமர்

 


ஆலய பிரதமகுரு பா.ஜோதிநாதஐயர்  றைந்தாளர் பத்திரிகையாள்ர் திருமதி.மொனிக்கா


ஆலய பிரதமகுரு  பா.ஜோதிநாதஐயர்  பிரதமகுரு வா.சிறிதரக்குருக்கள்

 

 

 
   
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டு கின்ர் பிறவாமை வேண்டும், மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும்