உ சிவமயம் அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்டேஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய
   
  அருள்மிகு கதிர்வேலாயுத சுவாமி ஆலயம்
  படங்கள்
 
Tiru Tanikkai

  Murugan.org photo galleries:

 1. Gallery One: Tiruvavaduthurai Adheenam
 2. Gallery Two: 1920's - 40's collection
 3. Gallery Three: early to late 20th century
 4. Gallery Four: 1930-50 lithographs
 5. Aru Padai Veedu paintings
 6. Kanda Purānam in pictures
 7. Paintings of famous temple moolavars
 8. Tai Pūcam in Singapore

  Photo galleries at Tiruchendur.org

 9. Tiruchendur -- Images and Icons
 10. Tiruchendur -- Kanda Sashti 2001 images

  Photo galleries at Pongi.org

 11. Scenes of Valli Malai
 12. Vallimalai Tiruppukazh Ashram
 13. Balananada Sadhu's Pada Yatra photo album

  Photo galleries at Ratnagiri.org

 14. Bala Murugan Kovil, Rathinagiri October 2001
 15. 27 archival photos of Rathinagiri 

  Palani.org Photo galleries

 1. Kanda Purānam picture gallery
 2. 28 Puranic scenes depicted at Palani
 3. "Pazham Nee": The story of Palani Āndavar
 4. Tiru Avinankudi Picture Gallery
 5. How Murugan & kāvadi came to Palani
 6. The life of Bhogar in pictures
 7. 57 aspects of Lord Murugan
 8. Palani: 40 temple scenes

  Kataragama.org Photo galleries

 9. Photos of Kathirkamam by Dominic Sansoni

  Photo galleries at Jnanamalai.org

 10. Jñāna Malai: August 2001 function
 11. Jñana Malai: The First Step

  Photo galleries at PadaYatra.org

 12. 2005 Kataragama Pada Yatra Photo Gallery I
 13. 2005 Kataragama Pada Yatra Photo Gallery II NEW
 14. 2002 Kataragama Pada Yatra Photo Gallery
 15. More Kataragama Pada Yatra 2002 photos
 16. Jaffna temple scenes
 17. Gallery of Pada Yatra 2001 photos

Ganesha and Gaja Lakshmi


 
   
 
இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டு கின்ர் பிறவாமை வேண்டும், மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும்
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free