உ சிவமயம் அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்டேஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய
   
  அருள்மிகு கதிர்வேலாயுத சுவாமி ஆலயம்
  Gallery
 inthualayam.page.tl/Gallery/kat-4.htm
inthualayam.page.tl/Gallery/kat-4.htm
inthualayam.page.tl/Gallery/kat-4.htm
inthualayam.page.tl/Gallery/kat-4.htm
inthualayam.page.tl/Gallery/kat-4.htm
inthualayam.page.tl/Gallery/kat-4.htm

<-Zurück

 1 

Weiter->
Die bestbewertesten Bilder dieser Kategorie:

PlatzBildBewertungAnzahl Wertungen
1.10.001
2.10.001
3.10.001
4.10.002
5.9.102Farb-Legende:
NormalBisher keine Bewertung abgegeben
Grün8 Punkte oder mehr
Gelb6 bis 8 Punkte
Dunkelgelb4 bis 6 Punkte
Orange2 bis 4 Punkte
Rotweniger als 2 Punkte
<= Zurück zur Übersicht
 
   
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டு கின்ர் பிறவாமை வேண்டும், மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும்